e-daag.com.pl
REGULAMIN

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO e-daag.com.pl

(dotyczy Umów Sprzedaży zawartych od 25 MAJA 2018 roku)

 

Od 1 stycznia 2020 roku wchodzą w życie zmiany w Ustawie o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. W związku z tym dodaliśmy niezbędne informację w  regulaminie § 2 pkt 13 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE


 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego e-daag, dostępnego pod adresem www.e-daag.com.pl. Sklep internetowy jest prowadzony przez Ledrin Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Vetterów 6a, 20-277 Lublin zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000085721, NIP 712-23-06-324, REGON 430859991, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 50 000 zł.

Dane kontaktowe:

a). adres pocztowy:

Ledrin Sp. z o.o.

ul. Vetterów 6a

20-277 Lublin

b). adres poczty elektronicznej: sklep@daag.com.pl

c) numer telefonu do Działu Obsługi Klienta +48 81  718 74 47  Godziny pracy Działu Obsługi Klienta podane są w zakładce KONTAKT u dołu strony internetowej www.e-daag.com.pl (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym operatora, z którego usług korzysta Kupujący).

 

2. DEFINICJE:

a. Klient - osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia ( w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, z wyjątkiem osób, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych), osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach sklepu internetowego e-daag.

b. Sklep (sklep internetowy) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.e-daag.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia. Sklep internetowy e-daag prowadzony jest przez Ledrin Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Vetterów 6a, 20-277 Lublin zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000085721, NIP 712-23-06-324, REGON 430859991, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 50 000 zł ( dalej Sprzedawca”).

c. Towar to produkty prezentowane w Sklepie internetowym e-daag

d. Zamówienie to oświadczenie woli Klienta sklepu internetowego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru. 

e. Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

f. Ustawa o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

g. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

h. dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Regulamin określa w szczególności warunki i zasady składania zamówień, zawierania Umów Sprzedaży, zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem sklepu internetowego www.e-daag.com.pl na rzecz Klientów.

4. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż nowych, wolnych od wad produktów za pośrednictwem strony internetowej. Wszelkie informacje na temat promocji w sklepie internetowym, będą zamieszczone na stronie internetowej sklepu. Informacje o towarach podane na stronach sklepu internetowego, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.

5. W celu korzystania ze sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu, składania zamówień niezbędne jest spełnienie przez Klient minimalnych wymagań technicznych:

a. posiada dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet

b. posiada przeglądarkę internetową

c. posiada aktywne konto poczty elektronicznej - e-mail

6. Umowy sprzedaży towarów zawierane są zgodnie z prawem polskim.

7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa transmisji danych przekazywanych w sklepie internetowym stosujemy protokoły SSL (SecureSocketLayer).

 

§ 2 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ


1. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, należy wejść na stronę internetową www.e-daag.com.pl, dokonać wyboru towaru (jego koloru, rozmiaru), podejmując kolejne czynności techniczne zgodnie z komunikatami dostępnymi na stronie. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2. Niezbędnym elementem złożenia zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu przez Klienta. Kupujący w formularzu zamówienia zaznacza odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak takiej akceptacji uniemożliwi nabycie towaru za pośrednictwem sklepu internetowego www.e-daag.com.pl 

3. Produkty w sklepie internetowym są szczegółową oznaczone. Na karcie produktu (pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie) znajdują się informację o właściwościach towaru, jego cenie, rozmiarze, kolorze, materiale, z którego jest wykonany, itp.

4. Zamówienia mogą składać zarejestrowani użytkownicy jak i niezarejestrowani klienci sklepu. Rejestracja Konta Klienta sklepu internetowego www.e-daag.com.pl jest dobrowolna, nieodpłatna i odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie Sklepu

a. Klient, który dokonał rejestracji konta, ma możliwość polecania produktów znajomym, śledzenia historii zamówień

b. rejestracja odbywa się po naciśnięciu na stronie głównej sklepu internetowego zakładki "Logowanie/Rejestracja" lub  podczas składania zamówienia za pośrednictwem zakładki PODSUMOWANIE KOSZYKA.

c. zarejestrowanie Konta Klienta w sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie adresu poczty elektronicznej oraz hasła. Niezbędne jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

d. podczas rejestracji należy podać poprawne i prawdziwe dane

e. Klient w każdej chwili może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta sklepu internetowego bez podawania przyczyny. W tym celu prosimy o przesłanie wypowiedzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres pocztowy

5. Zamówienia na produkty oferowane w sklepie internetowym dokonywane są poprzez wybór towaru z dostępnej oferty sklepu zamieszczonego na stronie internetowej, poprzez kliknięcie ikony „DO KOSZYKA”. Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, pojawia się komunikat "POMYŚLNIE DODANO DO KOSZYKA".

6. Zawartość koszyka jest widoczna po kliknięciu na ikonę koszyka w pasku u góry strony. Przejść do koszyka można poprzez wybranie przycisku "KOSZYK", który uruchamia stronę pokazującą wszystkie produkty, które się w nim znajdują. Klient ma możliwość modyfikacji ilości wybranych produktów. Usunięcie produktu z koszyka następuje po wybraniu pola X w kolumnie AKCJE.

7. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia do kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień.

8. Na stronie ZAWARTOŚĆ KOSZYKA Klient dokonuje wyboru: sposobu dostawy towaru, sposobu płatności, wypełnia formularz zamówienia, może dokonać rejestracji lub logowania do Konta Klienta w sklepie. W celu złożenia zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu.

9. W podsumowaniu zamówienia znajdują się następujące informację:

a. przedmiot zamówienia (lista wybranych towarów)

b. jednostkowe oraz łączne ceny zamawianych produktów lub usług

c. imię i nazwisko Klienta

d. adres Klienta, adres dostawy, wybrany punkt Paczkomat InPost

e. numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej Klienta

f. wybrana metodę dostawy oraz jej koszt

g. wybrana metoda płatności

10. W celu wysłania zamówienia należy wybrać przycisk POTWIERDZENIE ZAKUPU, składając zamówienie Klient potwierdza, że wie że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Wysłane zamówienie stanowi oświadczenie woli zawarcia ze sklepem internetowym umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu sklepu.

11. Po wysłaniu zamówienia pojawia się komunikat: Dziękujemy za złożenie zamówienia! Na stronie zamieszczony jest komunikat o sposobie komunikowania się z Sklepem, podane są informację odnośnie numeru zamówienia, całkowitej wartości zamówienia (z kosztami dostawy). 

12. Po złożeniu zamówienia Kupujący (w ciągu kilku minut) otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w zamówieniu lub przy rejestracji.

13. W przypadku chęci otrzymania faktury za zakup, Kupujący w trakcie wypełniania danych w PODSUMOWANIU podaje NIP i dane swojej firmy. Sprzedający nie będzie miał możliwości wystawienia faktury, jeżeli Kupujący w chwili składania zamówienia nie poda danych firmy ( w tym NIP). 

Kupujący nie będzie mógł wystąpić o fakturę u sprzedawcy, który zarejestrował sprzedasz na kasie fiskalnej oraz wystawił paragon do zamówienia (na którym nie ma NIP-u Kupującego).

 

 

§ 3 CENY


1. Ceny dostępne w sklepie internetowym www.e-daag.com.pl są wyrażone w złotych polskich, są cenami brutto (zawierają podatek VAT - 23%). Klient może dokonać wyboru waluty, w której chcę dokonać zakupu. 

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

3. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy.

4. Do ceny produktu należy doliczyć koszty przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.

5. Informacja na temat całkowitej kwoty do zapłaty (wraz z kosztami dostawy) przedstawiona jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.

6. Do każdego przesłanego towaru załączony jest dowód zakupu w postaci paragonu, albo na życzenie Klienta- przedsiębiorcy faktura VAT.

 

§ 4 METODY PŁATNOŚCI


Na płatność lub odbiór osobisty czekamy do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Klient posiada prawo wyboru formy płatności na jeden z poniższych sposobów.

1. SZYBKA PŁATNOŚĆ INTERNETOWA - skorzystaj z wygodnego rozwiązania do realizacji płatności

a).  Przelewy24

- w momencie finalizacji zamówienia wybierz jako metodę płatności Przelewy24

- zaksięgowanie płatności odbywa się w ciągu kilku minut po dokonaniu przelewu. System Przelewy24 posiada szyfrowanie SSL oraz Certyfikat Wiarygodności Biznesowej.

 

2.  System płatności mobilnych BLIK

- w momencie finalizacji zamówienia, wybierz jako metodę płatności Przelewy24

- na stronie operatora wybierz opcję BLIK wśród innych dostępnych form

 

3.  Apple Pay i  Google Pay

- w momencie finalizacji zamówienia, wybierz jako metodę płatności Przelewy24

 

4. P24NOW limit odnawialny na zakupy internetowe

- w momencie finalizacji zamówienia, wybierz jako metodę płatności Przelewy24, na stronie operatora wybierz opcję P24NOW wśród innych dostępnych form

- Szybka i przyjazna procedura pozyskania limitu. Klient wypełnia wniosek tylko raz, a z przyznanych środków korzysta podczas kolejnych zakupów. Sam decydujesz jak spłacisz zobowiązanie. Możesz wybrać pomiędzy dogodnymi ratami i spłatą do 54 dni od transakcji. Ciągła dostępność środków w wirtualnym portfelu w razie nieplanowanych, nieprzewidzianych wydatków.

 

 

5. W FORMIE PRZELEWU TRADYCYJNEGO - przelew bankowy na konto sprzedającego:

- w treści przelewu prosimy podać numer zamówienia

- dane do przelewu:

Ledrin Sp. z o.o.

ul. Vetterów 6a

20-277 Lublin

 

Bank Santander Consumer Bank S.A.

IBAN PL 29 1090 2688 0000 0001 0444 2417

SWIFT CODE: WBKPPLPP

  

6. PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ - przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy

- w momencie finalizacji zamówienia wybierz jako metodę odbiór osobisty w Lublinie

- adres odbioru:

Ledrin Sp. z o.o.

Ul. Vetterów 6a

20-277 Lublin

- płatność wyłącznie gotówką

 

§ 5 WYSYŁKA


1. KOSZTY DOSTAWY NA TERENIE POLSKI

 

Poniżej znajduje się lista standardowych kosztów dostawy (na terenie Polski; paczka o wadzę max 5 kg), wraz z czasem dostawy.

 

A. DOSTAWA KURIERSKA DHL 

 • czas dostawy 1-2 dni robocze
 • koszty wysyłki (zamówienie do kwoty 200 zł) 15 zł
 • koszty wysyłki (zamówienie powyżej  200 zł) 8 zł

- PŁATNOŚĆ PRZY ODBIORZE

 • czas dostawy 1-2 dni robocze
 • koszty wysyłki 20 zł

Zamawiający otrzyma powiadomienie o statusie wysyłki na każdym etapie dostawy. Możliwość doręczenia pod alternatywny adres lub zmiana daty doręczenia. 

 

B. ODBIÓR W PUNKCIE: Żabka, Shell, abc i innych

 • czas dostawy 1-2 dni robocze
 • koszty wysyłki (zamówienie do kwoty 200 zł) 13 zł
 • koszty wysyłki (zamówienie powyżej  200 zł) - BEZPŁATNIE

Na odbiór paczki masz aż 7 dni. 

 

C. PACZKOMATY InPost 

 • czas dostawy 1-3 dni robocze
 • koszty wysyłki (zamówienie do kwoty 200 zł) 16 zł
 • koszty wysyłki (zamówienie powyżej  200 zł) 10 zł

 

D. ODBIÓR W SIEDZIBIE FIRMY

 • odbiór w Lublinie ul. Vetterów 6a w godzinach 7-15 (poniedziałek-piątek)
 • koszt odbioru: bezpłatny

Kupujący otrzyma powiadomienie na maila o możliwości odbioru. Płatność w siedzibie firmy jedynie gotówką.

 

2. KOSZTY DOSTAWY POZA GRANICAMI POLSKI

 

A. DOSTAWA KURIER DHL 

KIERUNEK: Czechy, Niemcy, Słowacja

 • czas dostawy 2-3 dni robocze
 • koszty wysyłki 42 zł

 

B. DOSTAWA KURIER DHL  

KIERUNEK: Austria, Belgia, Estonia, Holandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Słowenia, Węgry

 • czas dostawy 3-5 dni robocze
 • koszty wysyłki 49 zł

 

C. DOSTAWA KURIER DHL 

KIERUNEK: Bułgaria, Chorwacja, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Włochy

 • czas dostawy 3-8 dni robocze
 • koszty wysyłki 67 zł

  

§ 6 GWARANCJA


1. Ledrin Sp. z o. o. odpowiada jako sprzedawca względem Klienta według reguł określonych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. , zgodnie z którymi wszystkie towary objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za zgodność towaru z umową.

2. Gwarancja ogranicza się do wartości zakupionego produktu.

3. Gwarancja obejmuje wady wyrobu wynikłe w trakcie prawidłowej eksploatacji lub spowodowane defektami produkcyjnymi. W okresie gwarancyjnym reklamowany wyrób zostanie bezpłatnie naprawiony. W przypadku gdy naprawa nie jest możliwa, wyrób zostanie wymieniony na taki sam wolny od wad. Jeżeli naprawa lub wymiana nie będzie możliwa reklamującemu przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.

 

GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

- wad wynikłych z powodu: uszkodzeń chemicznych (rozpuszczalniki, kwasy, oleje, kwaśne deszcze itp.),

- wad wynikłych z powodu: uszkodzeń mechanicznych (np. mechaniczne przetarcia taśmy zamków), 

- wad wynikłych z powodu: ekstremalnych temperatur,

- wad wynikłych z powodu: samodzielnie wykonywanych napraw,

- naturalnego zużycia produktu w wyniku kontaktu z inną powierzchnią (odzieżą), potem i wodą

- uszkodzeń powstałych w wyniku nieprzestrzegania prawidłowej eksploatacji (w tym instrukcji użytkowania normalnego zużycia i wycierania wyrobu), należy zachować ostrożność podczas używania jasnych ubrań

- uszkodzenia powstałe wskutek użytkowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem, 

- uszkodzenia spowodowane praniem towaru,

- celowego uszkodzenia wyrobu. 

4. Więcej informacji na temat gwarancji w zakładce Gwarancja & pielęgnacja skóry

 

§ 7 REKLAMACJE


1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym a art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (test jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1025 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego. 

2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.

3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

4. Poszczególne produkty należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta zamieszczoną na samym produkcie.

5. Kupującemu przysługują 2 lata gwarancji, sprzedawca wydaje kupującemu wraz z rzeczą sprzedaną dokument gwarancyjny – Karta Gwarancyjna.

6. Adres do wysyłki reklamacji:

Ledrin sp. z o. o. 20-277 Lublin, ul. Vetterów 6a.

7. Do złożenia reklamacji, należy dołączyć opis przyczyny składania reklamacji (jak produkt jest uszkodzony lub wadliwy) oraz informację niezbędne do zidentyfikowania zamówienia, a następnie odesłać towar przesyłką opłaconą przez Klienta.

8. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia dostarczenia reklamacji wraz z opisem przyczyn reklamacji.

9. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji (gdy nie będzie możliwa naprawa, wymiana lub zwrot gotówki) towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.

10. Odpowiedzialnością z tytułu niezgodności towaru z umową nie są objęte:

a. powstałe w trakcie użytkowania:

uszkodzenia mechaniczne (obicia, otarcia, zadrapania, itp.), uszkodzenia chemiczne, uszkodzenia powstałe w wyniku działania ekstremalnych temperatur, zabrudzenia, odbarwienia, ślady po przemoczeniu (przepoceniu), uszkodzenia wynikające z niedbałego i niewłaściwego użytkowania wyrobu, nieprzestrzegania prawidłowej eksploatacji w tym instrukcji użytkowania normalnego zużycia i wycierania wyrobu, celowego uszkodzenia wyrobu.

b. w przypadku wyrobów wykonanych ze skór z włosiem na zewnątrz, gwarancja nie obejmuje wycierania się okrywy włosowej (jest to naturalna właściwość skóry).
W przypadku wyrobów wykonanych z materiałów old look-''starzonych", gwarancja nie obejmuje wszelkiego rodzaju wycierania farby i lica oraz zarysowań materiału, itp., ponieważ stanowi to element design wyrobu.

c. należy pamiętać o podatności wyrobów ze skór naturalnych, na wszelkiego rodzaju zabrudzenia, zatłuszczenia, będące bardzo trudne do usunięcia lub niemożliwe. Do czyszczenia nie należy używać agresywnych środków czyszczących, ale wyłącznie specjalnych środków przeznaczonych do konserwacji skór i materiałów.

Produkty (głównie w ciemnych kolorach) mogą pozostawiać na ubraniach lekkie przebarwienia, szczególnie w miejscach narażonych na potliwość.

Wyroby z zamszu, mogą pozostawiać na ubraniach niewielki meszek. Pamiętajmy, że jest to naturalna właściwość zamszu, który ma tendencje do wycierania się podczas użytkowania.

 

§ 8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


 1. Klient, może odstąpić od umowy w terminie 14 dni.
 2. Dokonanie zwrotu jest możliwe tylko pod warunkiem, że zwracany produkt nie nosi śladów użytkowania lub uszkodzeń mechanicznych.

 3. Prawo do zwrotu nie przysługuje w przypadku zakupu Bonu podarunkowego oraz produktów personalizowanych lub dopasowanych do indywidulanych potrzeb Klienta.

 4. Termin 14 dni jest liczony od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

 5. Do zachowania terminów, o których mowa powyżej wystarczy wysłanie produktu wraz z formularzem zwrotu dostępnym pod linkiem: https://e-daag.com.pl//userdata/public/assets//wz%C3%B3r%20formularza%20zwrotu.pdf  na adres Ledrin Sp. z o.o. Ul. Vetterów 6a, 20-277 Lublin z dopiskiem „ZWROT”

 6. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji.

 7. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy zwrot wpłaconej kwoty następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania produktu przez sklep internetowy.

 8. W przypadku zwrotu kosztów transportu wysyłki poniesionego przy zakupie (wysyłka rzeczy od Sprzedającego do Kupującego), zwracana jest wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. Jeżeli Kupujący wybierze droższy środek transportu, nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem transportu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) /o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*) /odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data(*)

Niepotrzebne skreślić.

  

§ 9 NEWSLETTER


1. Każdy z Klientów sklepu internetowego e-daag ma możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie bezpłatnego Newslettera. Wysyłany jest tylko do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu rejestracji, zamówienia lub w Formularzu zamówienia i wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

2. Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów w Sklepie internetowym i aktualnych promocjach.

3. Zgoda na otrzymywanie Newsletter jest udzielana bezterminowo z zastrzeżeniem, że Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej, na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z subskrypcji Newslettera.

 

§ 10 OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM


1. Klient sklepu daag.com.pl ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszej wiadomości email Sprzedawca ponawia jednokrotnie wysyłkę wiadomości po siedmiu dniach od wysłania pierwszej wiadomości.

3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym i są dostępne dla wszystkich odwiedzających Sklep Internetowy.

5. Za wystawienie opinii Sprzedawca przyznaje każdorazowo Klientowi, który wystawił opinię, jednorazowy kod rabatowy na zakupy w Sklepie Internetowy o wartości 15% do wykorzystania na wszystkie nieprzecenione  produkty w Sklepie Internetowym. Kod rabatowy jest ważny bezterminowo. Kod rabatowy przesyłany jest Klientowi na jego adres email podany w trakcie dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym niezwłocznie po wystawieniu opinii.

6. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywany przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

7. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawcy ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

8. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

 

§ 11 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu internetowego jest Ledrin Sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie (20-277), ul. Vetterów 6a.

2. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych( w tym w szczególności imienia, nazwiska, numeru telefonu i pełnego adresu dla celów realizacji zamówienia) przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych.

3. Dane osobowe znajdują się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.

4. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

6. Więcej informacji w → POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

 

§ 12 POLITYKA COOKIES


1. Ledrin Sp. z o. o. może wykorzystywać pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Klienta z witryny i sklepu internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi witryny oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez klientów zakupów. Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z witryny i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny. W każdym wypadku klient może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki.

2. Więcej informacji na temat → POLITYKI COOKIES

 

§ 13 INFORMACJE KOŃCOWE


1.Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie sklepu e-daag.

2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.

3.Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.e-daag.com.pl

4. do korzystania ze sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.

5. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu zamieszczania w nim treści bezprawnych.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

8. Wszystkie informacje zamieszczone na sklepie internetowym www.e-daag.com.pl są chronione prawami autorskimi. Kopiowanie grafiki, wykorzystywanie treści (zarówno w całości jak i po części) wymaga wcześniejszej pisemnej zgody od sklepu internetowego e-daag.

9. Regulamin sklepu internetowego nieaktualny (do 24.05.2018) dostępny pod linkiem: → REGULAMIN

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl